Psychoterapia
to wyjątkowa
podróż

Psychoterapia to wyjątkowa podróż. Możesz na nowo odnaleźć samego siebie, odkryć swoją niepowtarzalność, bogactwo swych doświadczeń, świat uczuć oraz znaczeń. Możesz lepiej zrozumieć siebie, swoje lęki, samoność, cierpienie. Masz także szansę nauczyć się radzić sobie z trudnościami, odnaleźć sens, zadbać o swoje potrzeby, poprawić relacje z bliskimi osobami.

Podczas spotkań z terapeutą w bezpiecznej atmosferze akceptacji i zrozumienia, z poszanowaniem prywatności, możesz zmienić lub świadomie zaakceptować to, co Ci przeszkadza.

Rozpoczęcie psychoterapii może być pierwszym krokiem do tego, aby w życiu było Ci lżej, bezpieczniej, radośniej…

Możesz na nowo
odnaleźć samego siebie

Psychoterapia to wyjątkowa podróż. Możesz na nowo odnaleźć samego siebie, odkryć swoją niepowtarzalność, bogactwo swych doświadczeń, świat uczuć oraz znaczeń. Możesz lepiej zrozumieć siebie, swoje lęki, samoność, cierpienie. Masz także szansę nauczyć się radzić sobie z trudnościami, odnaleźć sens, zadbać o swoje potrzeby, poprawić relacje z bliskimi osobami.

Podczas spotkań z terapeutą w bezpiecznej atmosferze akceptacji i zrozumienia, z poszanowaniem prywatności, możesz zmienić lub świadomie zaakceptować to, co Ci przeszkadza.

Rozpoczęcie psychoterapii może być pierwszym krokiem do tego, aby w życiu było Ci lżej, bezpieczniej, radośniej…

Masz szansę poprawić
relacje z bliskimi osobami

Psychoterapia to wyjątkowa podróż. Możesz na nowo odnaleźć samego siebie, odkryć swoją niepowtarzalność, bogactwo swych doświadczeń, świat uczuć oraz znaczeń. Możesz lepiej zrozumieć siebie, swoje lęki, samoność, cierpienie. Masz także szansę nauczyć się radzić sobie z trudnościami, odnaleźć sens, zadbać o swoje potrzeby, poprawić relacje z bliskimi osobami.

Podczas spotkań z terapeutą w bezpiecznej atmosferze akceptacji i zrozumienia, z poszanowaniem prywatności, możesz zmienić lub świadomie zaakceptować to, co Ci przeszkadza.

Rozpoczęcie psychoterapii może być pierwszym krokiem do tego, aby w życiu było Ci lżej, bezpieczniej, radośniej…

kilka słów o mnie

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz psychoterapeutą. Uzyskałam specjalizację z zakresu psychologii klinicznej i osobowości. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie rekomendowane i akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wiedzę i doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic, Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym oraz w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło”. Przez kilka lat prowadziłam również grupę terapeutyczną oraz warsztaty z dziećmi i rodzinami w Stowarzyszeniu OPTA, a także grupy wsparcia, warsztaty oraz indywidualną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i Domów Dziecka w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Obecnie zajmuję się terapią, pomocą psychologiczną oraz diagnozą dzieci, młodzieży i rodziny w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie.

W mojej pracy łączę różne nurty psychoterapii, dostosowując je do potrzeb konkretnej osoby. Najbliższe jest mi podejście humanistyczno-egzystencjalne, przede wszystkim terapia Gestalt oraz psychoterapia doświadczeniowa Leslie Greenberga. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę o człowieku z zakresu psychoterapii oraz psychologii dziecka i rodziny, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, a także treningach własnych.

komu
pomagam
?

  • osobom przeżywającym trudności w życiu osobistym oraz zawodowym;
  • osobom mającym kłopoty w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi;
  • osobom, które cierpią z powodu przeżywanego lęku, smutku, zagubienia;
  • osobom, które chciałyby lepiej zrozumieć siebie, odbudować poczucie własnej wartości;
  • rodzicom przeżywającym trudności wychowawcze;
  • dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz ich rodzinom.

oferta

Psychoterapia indywidualna
osób dorosłych
(50 min.)

Psychoterapia jest empatyczną rozmową klienta z psychoterapeutą. Decyzję o poruszanej tematyce podczas spotkań podejmuje klient. Psychoterapia może pomóc lepiej zrozumieć siebie oraz to, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości wpływają na nasze obecne funkcjonowanie. Przy pomocy terapeuty klient może także zwiększyć samoświadomość i wewnętrzną integrację. Psychoterapia indywidualna trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu. Czas: 50 minut Cena: 180 zł

Konsultacje psychologiczne
dla osób dorosłych
(50 min.)

Konsultacja psychologiczna to spotkanie, którego celem jest określenie charakteru trudności lub obszarów do zmiany oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą. Obejmuje najczęściej od jednego do kilku spotkań z psychoterapeutą. Czas: 50 minut Cena: 200 zł

Pomoc psychologiczna
dla osób dorosłych

Pomoc psychologiczna to rodzaj pomocy, która zajmuje się bieżącymi trudnościami danej osoby. Oferowana jest najczęściej osobom przeżywającym kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Odbywa się w formie kilku spotkań (czasem dłużej), których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Cena: 180 zł

Konsultacje wychowawcze
dla rodziców
(50 min.)

Konsultacje wychowawcze są formą pomocy dla rodzin, par i klientów indywidualnych, którzy niepokoją się zachowaniami swojego dziecka, jego tempem i poziomem rozwoju. Głównym celem konsultacji jest rozpoznanie trudności, z jakimi zgłaszają się rodzice, zapoznanie się z ich oczekiwaniami i potrzebami, wsparcie oraz wskazanie im adekwatnej oferty pomocy. Czas: 50 minut Cena: 200 zł

Diagnoza dzieci
i młodzieży

Diagnoza psychologiczna ma na celu wyjaśnienie czynników i mechanizmów wpływających na powstawanie zgłaszanych trudności. Służy lepszemu poznaniu dziecka, określeniu jego możliwości, uchwyceniu specyfiki jego kłopotów, a także określeniu zasobów oraz mocnych stron młodego człowieka. Po diagnozie następuje omówienie jej wyników oraz przedstawienie odpowiedniej formy pomocy.
Cena: ustalana indywidualnie

Sporządzanie opinii
psychologicznej,
wydawanie zaświadczeń

Diagnoza dziecka może być zakończona wydaniem opinii psychologicznej w formie pisemnej. Każda opinia zawiera szczegółowe wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.
Cena: ustalana indywidualnie

Psychoterapia dzieci
i młodzieży
(50 min.)

Celem psychoterapii jest wspomaganie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju oraz przezwyciężanie trudności pojawiających się na danym etapie ich życia. W proces psychoterapii włączeni są także rodzice. Czas: 50 minut Cena: 180 zł

Warsztaty,
grupy wsparcia

Cena: ustalana indywidualnie

kontakt

Izabela Faryna
Tel. : 505 045 637, e-mail: faryna.izabela@gmail.com
adres gabinetu: ul. Wolska 96 lok. 32, Warszawa

Strona używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.